Mag de verhuurder van mijn bedrijfspand de huur zo maar verhogen?

Heeft u een café, restaurant, fietsenwinkel of kapperszaak? En vindt u dat uw huurprijs te hoog is? Of in ieder geval hoger dan de huurprijs van de omliggende vergelijkbare bedrijfspanden? Dan kunt u een beroep doen op de bijzondere huurregels.

Huurprijsverlaging door de kantonrechter

Als u van mening bent dat de huur huurprijs hoger is dan die van vergelijkbare bedrijfspanden in de omgeving, dan kunt u de kantonrechter vragen om de huurprijs naar beneden bij te stellen. Maar let op, ook de verhuurder kan een beroep doe op deze bijzondere regels als hij van mening is dat de huurprijs te laag is. Bijvoorbeeld als bij aanvang van de huur een indexering van de huurprijs is afgesproken, maar de marktprijs sindsdien veel harder is gestegen dan de huurprijs op basis van de indexering.

Wanneer kan het verzoek tot verlagen of verhogen van de huurprijs ingediend worden?

Als er sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan het verzoek om de huurprijs te verlagen of te verhogen pas bij de kantonrechter worden ingediend nadat de afgesproken huurperiode is afgelopen. In alle andere gevallen nadat tenminste vijf jaar zijn verstreken nadat een nieuwe huurprijs is ingegaan. De mogelijkheid om zo’n verzoek aan de kantonrechter voor te leggen, mag in de huurovereenkomst niet ten nadele van de huurder worden beperkt of helemaal uitgesloten worden.

Er moet een huurprijsadvies van een deskundige opgesteld worden

Het verzoek zal door de kantonrechter pas in behandeling genomen worden als er een huurprijsadvies bij zit. Dit huurprijsadvies moet opgesteld zijn door een door de huurder en verhuurder samen aan te wijzen deskundige. Indien de huurder en verhuurder het samen niet eens worden over de aan te wijzen deskundige, dan kan de kantonrechter een deskundige benoemen. Meestal zijn dat makelaars, taxateurs of de bedrijfshuurcommissies van de Kamer van Koophandel.

Hoe wordt de nieuwe huurprijs vastgesteld?

De nieuwe huurprijs wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden in de omgeving. Daarbij wordt gekeken dat de huurprijzen van de afgelopen vijf jaar. De op dat moment geldende markthuurwaarde wordt dus niet als uitgangspunt genomen. De wetgever heeft gekozen voor een referentieperiode van vijf jaar om extreme verhogingen in de huurprijs te voorkomen.

Met welke bedrijfspanden kunt u vergelijken?

Huurder en verhuurder verschillen vaak van mening over de vraag welke panden meegenomen moeten worden in de vergelijking. Om deze vraag te beantwoorden, kan onder andere gekeken worden naar de ligging, de grootte, de indeling en de kwaliteit van het bedrijfspand. Een ander punt om aan te denken, is dat het gaat om een bouwkundige vergelijking. Het is dus bijvoorbeeld niet van belang of de huurder van een ander bedrijfspand in de omgeving meer omzet maakt. Een ander criterium voor de vergelijking is dat het moet gaan om bedrijfspanden die in hetzelfde winkelgebied liggen als uw bedrijfspand. Pas als daardoor een goede vergelijking niet mogelijk is, mag in een groter gebied gezocht worden.

Vindt u de huur van uw bedrijfspand te hoog en wilt u daar wat aan doen? Dan kunt u contact met mij opnemen via 06-43091395 of stefan@verdonklegal.nl.