Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Verdonk Legal & Mediation
Deze gebruikersvoorwaarden zijn zowel van toepassing op iedereen die de website van Verdonk Legal & Mediation (“VLM”) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via deze website zijn te raadplegen.

Disclaimer
Hoewel de informatie op de website en in de nieuwsbrieven van VLM met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is die informatie van algemene aard en houdt zij geen advies in. VLM garandeert daarom niet dat deze informatie steeds volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. VLM is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard dan ook, die ontstaan door het gebruik van deze website en de nieuwsbrieven, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheden, onvolledigheden of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door VLM worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. VLM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij VLM. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven te wijzigen of te bewerken (met uitzondering van de ter beschikking gestelde modellen), openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van VLM en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLM.

Privacy
Voor VLM is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. VLM verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website of bij aanmelding voor het ontvangen van nieuwsbrieven. De informatie die u op de website achterlaat wordt gebruikt om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de activiteiten van VLM. VLM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en nieuwsbrieven en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. VLM draagt er zorg voor de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden met informatie van VLM. Het aanmelden voor een nieuwsbrief via de website houdt tevens de toestemming in de gewenste nieuwsbrief of nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails en nieuwsbrieven.