Slide background

PRAKTIJKGEBIEDEN

Ondernemingsrecht

Als ondernemer krijgt u bijna dagelijks te maken met overeenkomsten. Daar ontkomt u niet aan.

Verdonk Legal & Mediation kan u helpen bij het beoordelen en opstellen van of adviseren over allerlei juridische onderwerpen, zoals een aandeelhouders-overeenkomst, bestuurs-reglement, agentuurover-eenkomst, distributie-overeenkomst, algemene voorwaarden, het oprichten of ontbinden van een BV, VOF of maatschap, leningovereenkomst, managementovereenkomst, geheimhoudings-verklaring en een intentieverklaring.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de relatie tussen de werkgever en de werknemers. Als werkgever heeft u veel plichten, maar ook rechten. In het arbeidsrecht staat de arbeidsovereenkomst centraal. Deze overeenkomst bevat de afspraken die de werkgever en de werknemer bij aanvang van het dienstverband maken.

Verdonk Legal & Mediation kan u bij veel meer onderwerpen helpen dan alleen het opstellen van een arbeidsovereenkomst. U kunt bij mij ook terecht voor het beoordelen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, ontslag op staande voet, reorganisatie via het UWV, een vaststellingsovereenkomst, ontbinding via de kantonrechter, advies over arbeidsvoorwaarden (relatiebeding, concurrentiebeding, studieovereenkomst), een personeelsreglement, etc.

Huurrecht

Bij de huur en verhuur van detailhandelsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten (kantoorruimten) zijn de huurder en verhuurder tot een bepaalde hoogte vrij in de huurafspraken die zij maken. Het is belangrijk dat beide partijen goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Zo is de omschrijving van het doel waarvoor de huurruimte mag worden gebruikt van groot belang voor de bescherming die de huurder krijgt.

Verdonk Legal & Mediation kan u onder meer helpen bij het beoordelen, opstellen en wijzigen of beëindigen van huurovereenkomsten voor detailhandelsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte (kantoorruimte), bij een gebrek aan het gehuurde pand en bij overdracht van de huurovereenkomst aan de koper van uw onderneming.