Slide background

MEDIATION

Wat is mediation?

  • Heeft u een conflict met een werknemer?
  • Heeft u een conflict met uw zakenpartner?
  • Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin?

Daar wilt u vast zo snel mogelijk vanaf. Zeker wanneer u met elkaar verder wilt of moet. Voor bijna elk conflict bestaat een oplossing die voor u beiden acceptabel is. Maar vaak is het conflict zo hoog opgelopen dat u de oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen. Met mediation lossen partijen onder begeleiding van een mediator het probleem zelf op, zonder rechter. Daardoor wordt de oplossing veel beter geaccepteerd.

De onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.
Bij aanvang van de mediation worden de afspraken vastgelegd in de zogeheten ‘mediationovereenkomst’. Zo geldt er bijvoorbeeld altijd een geheimhoudingsplicht over wat er gezegd wordt tijdens de medation. Mediation is geen verplichting. U kunt er te allen tijd mee stoppen. Dit zijn de pijlers van mediation: laagdrempelig, geheimhouding en vrijwilligheid.

Na afronding van de mediation kunnen de afspraken vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. Als jurist kan ik u daarbij ook ondersteunen.

MfN-Registermediator

Voordelen van mediation

  • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
  • Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
  • Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
  • Mediation heeft een informeel karakter.
  • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
  • Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Wat kost mediation?

Als mediatior werk ik op basis van een tarief van € 175 per uur (exclusief btw). Dit tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing.

Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt dan vooraf vastgelegd in de mediationovereenkomst.

Kwaliteit

Als mediator ben ik ingeschreven in het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland). Dit register wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Al deze mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil. Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze, zoals het vooraf opstellen van een mediationovereenkomst die door alle deelnemers aan de mediation moet worden ondertekend.